Informacja o wyniku postępowania w związku z Zapytaniem ofertowym nr 4/2016/RPO WSL.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą zamówienia na kombinowaną wyrówniarko-grubokościówkę została firma FHU Nawa Tomasz Wróbel.
Uzasadnienie: oferta uzyskała największą ilość punktów.
Dziękujemy za złożone oferty.

Katowice, dn. 22.11.2016 r.