Fundusze unijne

ESKO ADAM SŁOMIANY re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Nowa linia technologiczna z systemem graficzny 3D CAD/CAM i Xilog Maestro pozwalającej na wytworzenie innowacyjnych produktów w postaci systemów mebli skrzyniowych.

Celem projektu było wdrożenie nowej linii technologicznej zaprojektowanej do produkcji meblowej pod klienta indywidualnego.
Dzięki zaimplementowaniu nowej technologii powstał innowacyjny produkt w postaci systemu mebli skrzyniowych dla zamówień indywidualnych, nie wielkoseryjnych. System obejmuje meble kuchenne, łazienkowe, pokojowe, szafy, meble biurowe. Innowacyjność polega zarówno na konstrukcji jak i estetyce nowego produktu. Uzupełnieniem całości jest oprogramowanie zawierające pełną funkcjonalność branżową.
Wdrażana linia technologiczna z TIK została stworzona z myślą o nowych produktach i zapotrzebowaniu firmy ESKO Adam Słomiany.

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 450 747,00 PLN

War­tość pro­jek­tu: 1 232 041,80